تور استانبول 8 بهمن ماه

3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
قشم ایر
نام آژانس :فرجام پرواز کیان
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.