تور فرانسه FIT

3 شب
هتل از :
تهران
پاریس
ترکیش ایرلاینز
نام آژانس :
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.